SVAR: Om du vikarierat hos en och samma arbetsgivare mer än två år inom en femårsperiod övergår anställningen enligt LAS till en tillsvidareanställning.  Dessutom har du företrädesrätt till återanställning om du varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren. Har du tillräckliga kvalifikationer för en anställning kan din arbetsgivare då bara neka dig den om det finns någon annan tidigare anställd med företrädesrätt och längre anställningstid än du. Missgynnande behandling, till exempel att nekas en anställning, kan strida mot lag om det finns samband med exempelvis kön eller föräldraledighet. Du har blivit lovad en tills­vidareanställning av din chef. Eftersom det inte finns något form­­krav för anställningsavtal kan ett muntligt avtal om tills-vid­areanställning redan ha träffats. Du bör ta kontakt med ditt lokala fack för att reda ut hur man ska se på detta och inte minst vad som kan bevisas, om du inte får din tjänst.