Attendo lovade år 2007 att driva Vintertullens äldreboende och servicehus 12 miljoner billigare och med nära 27 färre heltidstjänster än tidigare. Företaget vann anbudsupphandlingen.
Redan då krävde den rödgröna oppositionen att upphandlingen skulle göras om med högre krav på bemanning.
Sedan dess har Attendo fått kritik ett antal gånger. Anhöriga har vänt sig till stadsdelsnämnden på grund av grava fallolyckor.  Såväl Länsstyrelsen som Socialstyrelsen har krävt att något görs åt bristerna på Vintertullen. Den rödgröna oppositionen har velat säga upp avtalet med Attendo, vilket har avslagits av den borgerliga majoriteten.

Nu är det dags igen. Trots att Attendo försökt åtgärda problemen får företaget åter kritik. I november förra året gjorde Länsstyrelsen åter ett tillsynsbesök på servicehuset och hade en rad anmärkningar. Länsstyrelsen reagerade bland annat på att så få av de anställda har utbildning i omvårdnad. Det finns även personal som inte behärskar det svenska språket. Det framgår inte hur och när alla insatser ska genomföras. Det gör det omöjligt att bedöma den bemanning som behövs, enligt Länsstyrelsen.

Arbetsplatsombudet Birgitta Henriksson poängterar att det stora problemet är bemanningen. Det skulle behövas mer fast personal.
– I och med att man tunnar ut scheman blir verksamheten mer sårbar, speciellt vid sjukdomsfall.
Problem med låg bemanning och för lite utbildning tror hon är vanligt.
– Det är inte unikt för Vintertullen. Äldreomsorgen ska vara bra men får inte kosta något. Då jag började fick jag gå en tio veckors vårdbiträdesutbildning på arbetstid. Sådant förekommer inte längre.
Hon tycker ändå att Attendo blivit bättre och har höga ambitioner men samma person ska göra för mycket, till exempel vara aktivitetsombud eller kvalitetsombud.
– Det är inte fel med aktiviteter men det tar tid från omvårdnadsarbetet.

Nyligen antog stadsdelsnämnden ett yttrande till Länsstyrelsen. Den borgerliga majoriteten förväntar sig att Attendo vidtar kraftfulla och tydliga åtgärder på en rad punkter. Den rödgröna oppositionen vill gå ett steg längre.
– Vi vill att förvaltningen ska se över om Attendo lever upp till sitt avtal men det blev avslag, säger Elsemarie Bjellqvist (S).

På Attendo Care berättar informationschef Charlotte Dimming att företaget har påbörjat ett samarbete med ett språkföretag för att de utlandsfödda ska få bättre språkkunskaper. Den 15 april ska företaget träffa stadsdelsnämnden för att följa upp verksamheten.
– Vi arbetar hela tiden med att förbättra verksamheten och det finns en adekvat bemanning. Det är inte bemanningen som Länsstyrelsen reagerat på utan språkkompetensen hos vissa medarbetare.