IF Metalls avtalssekreterare Veli–Pekka Säikkälä känner sig missförstådd när andra fackförbund kritiserar IF Metalls avtal. Han håller inte med om att avtalet är en framgång för arbetsgivarna.

Veli–Pekka Säikkälä menar att avtalet är dyrare än de 1,7 procent per år som Teknikarbetsgivarna påstår att avtalet kostar. Enligt honom ska alla kostnader i avtalet avrundas upp till 1,8 procent per år.
– Arbetsgivarna har fel när de säger att avtalet är i nivå med avtalen i konkurrentländerna. Vi har fått något mer än i dessa länder. Men vi har råd eftersom lönekostnaderna är 15 procent lägre inom vår industri jämfört med Tysklands, säger han.
Trots att svenska industriarbetare säljer sitt arbete billigare än andra så är det enligt honom inte möjligt att nu kräva mer i lön än vad IF Metall fick i sitt avtal.
– Glöm inte att vi kommer från den värsta krisen i industrin på 70 år, säger Veli–Pekka Säikkälä.

Han håller med arbetsgivarna om att IF Metalls avtal är märket som Kommunal och de andra förbunden nu måste rätta sig efter när de löneförhandlar.
– De ska inte ha mer än oss i grundpåslag. Men sedan kräver LO en jämställdhetspott som kan ge mer till Kommunals medlemmar och andra lågavlönade. Det ställer vi upp på, förklarar IF Metalls avtalssekreterare.

Den största framgången med avtalet tycker han är modellen för att hantera inhyrning från bemanningsföretag och företrädesrätt för återanställning de första sex månaderna efter uppsägning.
– Om arbetsgivarna säger att detta ökar deras flexibilitet har de fel. IF Metall har för första gången på flera år lyckats inskränka deras arbetsledningsrätt. Vi har täppt till deras möjlighet att hyra in istället för att återanställa. Det har inget förbund lyckats med tidigare trots att LO har drivit frågan sedan 2004, säger Veli–Pekka Säikkälä.
Visserligen har arbetsgivarna fortfarande rätt att hyra in istället för att återanställa, men det kostar tre månadslöner för de uppsagda som då inte får jobbet tillbaka.
– Det kostar företaget cirka 90 000 kronor per anställd inklusive lön och arbetsgivareavgifter. Att kringgå 10 anställda kostar alltså företaget 900 000 kronor. Till detta kommer kostnaden att hyra in personal, de kostar 30–40 procent mer att hyra än att anställa, säger han.
I praktiken har inget företag enligt honom råd att hyra in under de första sex månaderna. Det är detta som enligt IF Metall är den stora framgången.

Veli–Pekka Säikkälä håller inte med om att det är ett genombrott för arbetsgivarna att de vid återanställning kan välja bort en tredjedel av de tidigare anställda som enligt företrädesrätten ska ha jobbet tillbaka,
– I vår värld gör vi en avtalsturlista både för uppsägning och för återanställning. Det är så det brukar gå till. Finns det en sådan avtalsturlista för återanställning kan inte arbetsgivarna välja fritt. Då ska det återanställas enligt listan, säger han.
Trots att IF Metall ser sitt avtal som en stor framgång är de andra LO–förbunden emot uppgörelsen. Kritiken gäller framför allt modellen för att hantera inhyrning och företrädesrätt för återanställning.

I ett pressmeddelande från LO, efter att styrelsen diskuterat IF Metalls avtal, är kommentarerna kyliga.
I pressmeddelandet sägs bland annat att LO:s förbund har samordnat sig kring kravet på att i kollektivavtal begränsa arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt till återanställning.
Utan att LO på något sätt ger sitt stöd kontstateras bara att IF Metall har slutit ett avtal som detta förbund anser lever upp till detta krav.
– Andra förbund ska rätt till stöd för krav på detta område som bättre passar förutsättningarna i deras branscher, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh i pressmeddelandet.
Veli–Pekka Säikkälä håller inte med om att uttalandet är kyligt.
– Det beskriver bara hur läget faktiskt är, säger han.
IF Metalls avtalssekreterare tror att kritiken från de andra LO–förbunden emot avtalet beror på att dessa förbund är inne i förhandlingar med sina arbetsgivare.
– Om de går ut och stöder vårt avtal har de ju visat alla korten på bordet. Andra förbund kan också behöva hitta andra modeller, exempelvis vill nog Kommunal lösa rätten till heltid som en del av företrädesrätten, säger Veli–Pekka Säikkälä.

Han tycker att kritiken mot IF Metall är orättvis och till en del kan bero på att andra LO–förbund inte förstår läget inom industrin.
– När det går dåligt för kommuner och landsting skjuter regeringen till miljarder. Vi får inget stöd. Våra företag måste på egen hand klara konkurrensen internationellt. Strejkar Byggnads står bygget stilla en tid. Strejkar vi köper konsumenterna kylskåp och bilar på annat håll. Cirka 20 procent av våra medlemmar är arbetslösa, förklarar han.
Veli–Pekka Säikkälä är stolt över IF Metalls avtal.
– Vi har lyckats mycket bra. Och vårt avtal kommer att vara till nytta för de andra LO–förbunden också, säger han.