Enligt arbetsgivarna, Teknikföretagen, ligger avtalet med IF Metall i nivå med det som man slöt med tjänstemännen tidigare.
IF Metall har som Kommunal haft som målsättning att höja reallönerna.
– Det kan bli besvärligt att uppnå under första perioden, medger förbundsordförande Stefan Löfven till KA.
– Men lägger vi ihop för hela perioden bedömer vi att vi klarar reallönerna.

Totalt innebär avtalet att lönerna höjs med 3,2 procent eller i snitt 742 kronor i månaden. Individgarantin är 392 kronor.
Inflationen måste alltså kraftigt understiga Riksbanken mål 2 procent per år för Löfvens bedömningen ska stämma.
IF Metalls lönekrav från början var LO-samordningens 2,6 procent per år eller lägst 620 kronor. 
Arbetsgivarna ville från början inte alls höja lönerna.

IF Metall har nu också som första LO-förbund gjort upp i den för året heta bemanningsfrågan. Att man inte inväntat hur det här går för andra fack i LO-samordningen förklarar Löfven så här:
– Både dom och deras motparter är överens om att dom inte vill ha just den modell som vi kommit överens om.
– Vi inom LO tycker att det är bra att det finns olika modeller att lösa det här med.
Han medger att dock finns andra LO-förbund som velat att IF Metall skulle ha inväntat dem i den här frågan.

Avtalet om hur arbetsgivarna ska få använda bemanningsföretag är snårigt. Men enkelt kan man säga att båda parter gett och fått följande:
Metall har fått igenom en huvudregel: under de första 6 månaderna måste arbetsgivaren återanställa tidigare anställda istället för att ta in bemanningsföretag.
Men arbetsgivarsidan har fått en hel del öppningar att kringgå detta och las (sist in först ut).

Arbetsgivaren får rätt att ta in bemanningsföretag för ”tillfälliga arbetstoppar” om 30-dagar.
När en arbetsgivare ska ta in tidigare anställda med återanställningsrätt kan han rata var tredje person. Om han ratar fler kostar det skadestånd på 3 månadslöner till var och en.