Att besöka en läkare ger mer ersättning till vårdcentralerna. Det är inte lika lönsamt att besöka en sjuksköterska och allra minst lönsamt är det att besöka en undersköterska. KA har tidigare skrivit om hur 113 undersköterskor fått sluta.

Nu visar ny statistik från SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, att trenden att ställa om från sköterske – till läkarbesök fortsätter.
Sedan år 2007 har antalet läkarbesök totalt ökat med 12 procent på vårdcentralerna medan antalet sköterskebesök minskat med 9 procent.
Det är väl belagt att i socialt utsatta områden är rökning och fetma stora problem. I Botkyrka röker exempelvis 30 procent av den vuxna befolkningen, i Lidingö bara 10 procent. I Danderyd är 2 procent av befolkningen överviktiga, i Rinkeby 20 – 25 procent.

Trots detta minskar sköterskorna som håller på med förebyggande arbete. I Rinkeby, som räknas till ett socialt utsatt område, har antalet läkarbesök minskat med 13 procent medan antalet besök till sköterskor minskat med 64,5 procent. I exempelvis Lidingö har minskningen av sköterskebesök bara varit 0.5 procent.

Vårdval Stockholm har resulterat i att vårdcentraler i områden med stora vårdbehov har förlorat miljontals kronor och tvingats skära ned sin bemanning av sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor drastiskt.
– De överlever på korta snabba läkarbesök som ger pengar, säger Dag Larsson, oppositionsråd (S) i landstinget är starkt kritisk.
Är det inte bra med fler läkare?
– Så säger Filippa Reinfeldt. Undersköterskor och sjuksköterskor är bättre på att göra en del saker än läkarna, bland annat omvårdnad och förebyggande hälsovård.
Han berättar att han träffade en man som gick till vårdcentralen för att spola öronen och tvingades till två läkarbesök för att det ger så hög ersättning.
– Det är slöseri med läkarnas kompetens. I exempelvis Skärholmen har vårdcentralen blivit av med enormt mycket pengar, men för att överleva har de inrättat en snorjour så man kan behandla på löpande band.
Han tycker att det är bättre att låta personalen lokalt bestämma hur man vill jobba. Och att de jobbar i team med folkhälsoarbete.