Undersköterskorna på sjukhusets kirurgdivision anser att de diskrimineras eftersom de inte får samma ob-ersättning som sjuksköterskorna på samma avdelning får.
Eva Rosengren, pressekreterare på DO, säger att de inte kommer att utreda det här ärendet.
– Det handlar om en yrkesgrupp som blivit diskriminerad i förhållande till en annan. Inte på grund av kön eller etnicitet.
Vart kan en yrkesgrupp som blir diskriminerad vända sig i stället?
– Jag tycker att det låter som en facklig fråga, säger Eva Rosengren.

Lasse Thörn är enhetschef för arbetsrätt- och kollektivavtal på Kommunal. Han kände inte till det här ärendet, men säger att det undersköterskorna kan göra är att vända sig till facket.
– Vi kan föra deras talan och ta upp diskussionen med arbetsgivaren. Sedan kan arbetsgivaren alltid välja att föra en dålig arbetslinje. Men sådant här måste få effekter med osämja på arbetsplatsen och dålig arbetsmiljö, säger han.

Det svar Kommunal i Uppsala har fått från arbetsgivaren är att sjuksköterskorna har ett större ansvar än undersköterskorna.
– Det svaret har vi aldrig köpt för då ska den högre ersättningen ligga på grundlönen och inte på ob, säger Pia Söderman, vice ordförande i Kommunals landstingssektion i Uppsala. Att jobba natt är lika obekvämt om man är sjuksköterska eller undersköterska.
Undersköterskorna menar att de diskrimineras för att de inte har fått gå in i en arbetstidsmodell som gäller för andra på avdelningen.

Agneta Wiberg är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Uppsala. Hon berättar att på kirurgdivisionen har man en specifik arbetstidsmodell där ob-ersättningen är högre än det centrala kollektivavtalet. Både för undersköterskor och sjuksköterskor.
Sedan har arbetsgivaren bestämt att sjuksköterskorna ska ha ännu högre än undersköterskorna.
– Både Kommunal och Vårdförbundet försökte påverka detta i två års tid, säger Agneta Wiberg. Men vi hade inget annat val än att skriva på avtalet.
– Jag kan hålla med Kommunal och hade hellre sett att skillnaden fanns i grundlönen.
Hon tror att arbetsgivaren är rädd för att ge högre grundlön på en viss avdelning eftersom sjuksköterskor på andra avdelningar då skulle bli orättvist behandlade.
– Det här blir ett incitament att jobba på kirurgen.