Sänkt skatt är det klokt? Sänk skatten är lockropet från de i alliansen ingående partierna M, Fp, C, och KD. Senast är det C och KD som kräver att pensionärer ska få sänkt skatt.
Först nu – när de skapat djupa klyftor mellan dem som har arbetsinkomster och pensionärerna!

Ett av skälen
till jobbskatteavdraget är att det kostar att ha ett lönearbete. Genomsnittsinkomsten för en helårsarbetare i Sverige 2009 är enligt statistiken 27 100kr i månaden. Genomsnittspensionen 2009 är 12 291 kronor för män och 8 598 kronor för kvinnor.
Samtidigt har pensionärerna samma utgifter för att leva som de med arbetsinkomster har. Regeringens olika företrädare har motiverat att jobbskatteavdraget behövs för att människor ska arbeta. Det betyder att det måste vara ofantligt dyrt att ha ett arbete.

Under den borgerliga
regeringen har också våra gemensamt ägda apotek sålts ut. Köpare av apoteken, 208 stycken, är Apotek Hjärtat AB ett bolag som ägs av Altor Fund III GP Ltd registrerat på ön Jersey i Engelska kanalen. Medstop Holding, som köpt 62 apotek, ägs av Segulha IV LP – även de registrerade på kanalön.
Därmed har 270 tidigare statliga apotek med 2 160 anställda har hamnat i ett skatteparadis. Vinst som dessa apotek gör beskattas inte i Sverige.

Att sänka skatten är att minska den gemensamma kassan som ska garantera att alla medborgare får lika behandling i sjukvården och omsorgen utan stora egna avgifter. KD, C och Fp har medvetet medverkat till att sjukförsäkrings- och a-kasseregler ändrats till det sämre. De vill också försämra LAS. De förstår inte vad som händer när företag avskedar sin anställda för att sedan hyra in dem från bemanningsföretag. Sverige får en stor kader pigor och drängar som sitter och passar telefonen utifall uthyrningsföretaget skulle ringa. Vem vill ha sådana anställningsformer?

Sänkt skatt betyder mindre med pengar till den gemensamma sektorn. För vanligt folk kan det betyda dryga egna kostnader. Fp, C och KD går i Moderaternas ledband, och så försöker de ibland pipa till med egna frågor för att synas. Som nu senast då C kräver sänkt moms för restauranger – man kan undra om det blir lägre priser då? Sänkt skatt betyder också att var och en kommer att få betala högre egna avgifter för den samhällsservice som vi av och till behöver.
Har solidariteten i vårt samhälle försvunnit och ersatts av egokrati? (Egokrati kan förklaras med ”hur mycket kan jag få”, solidaritet med ”hur kan vi hjälpa varandra?”).

Kurt Söderberg,
Stockholm