Uppemot 10 000 personliga assistenter lever sen den 1 januari i ett avtalslöst tillstånd sedan arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna i slutet av förra året sade upp det sista avtalsåret i löneavtalet. Orsaken till att avtalet sades upp var att regeringen inte räknat upp assistansersättningen tillräckligt mycket.

Vårdföretagarna och Kommunal har träffats sporadiskt, senast i dag den 25 mars, men ju närmare 2010 års avtalsrörelse man kommit desto mindre har chanserna blivit för en uppgörelse om det förra löneavtalet.
Margaretha Johansson på Kommunal bedömer det som att det inte blir något avtal innan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting gjort upp i 2010 års avtalsrörelse. Och de väntar i sin tur på industriavtalen.
– Det är inte så stor chans att det här avtalet skulle bli ledande, säger Margaretha Johansson.
Men detta handlar ju om det förra avtalet, inte årets avtalsrörelse?
– Det underlättar inte. Det är ett problem i sig.

Något nytt möte är inte inbokat förrän i slutet av april mellan Kommunal och Vårdföretagarna.
Det löneavtal som sades upp skulle ha gett löneökningar med 850 kronor i genomsnitt, räknat på heltid från den 1 januari 2010.
Kommunalarbetaren har sökt företrädare för Vårdföretagarna.