Nu jobbar hon på ett privat utbildningsföretag som utbildar undersköterskor. Samtidigt går hon seniorcoachutbildningen på distans som ges på halvfart under en termin av Nordvästra Skånes folkhögskola. Kursen, som startade i januari, passar henne mycket bra eftersom hon vill jobba med friskvård.
– Vi tar steget längre än att jobba förebyggande. Det finns många utbildningar som handlar om det sjuka åldrandet, som demens. Det har inte varit mycket fokus på det friska åldrandet hittills.

Regeringen ska nu satsa 45 miljoner kronor på ett försök med hälsocoacher för äldre för att minska vårdtrycket i framtiden.
Karin Olsen är glad åt regeringens satsning och tycker det är viktigt att våga ta tag i frågor som rör äldre. Hon tycker att alla vinner på att ha en god äldrevård. Genom att jobba med friskvård blir det minskade sjukvårdskostnader, menar hon.
Efter kursen ska hon bland annat kunna göra en seniorprofil.
– Man gör en hälsoskattning där senioren svarar på frågor om sin hälsa och man mäter balans och styrka. Sedan sätter man upp ett mål och gör uppföljning efter sex månader.

Seniorcoachens roll är att kunna motivera till förändring. I utbildningen lär sig eleverna om bland annat ledarskap, etik, kost och positiva miljöer för äldre.
Karin Olsens mål med utbildningen är att kunna jobba ute i äldreomsorgen och få användning av sina kunskaper.
– Jag kan tänka mig att handleda vårdpersonal så att de kan arbeta hälsofrämjande. Jag har också tänkt på att starta eget och föreläsa om kost och hälsa utifrån ett seniorperspektiv.