– Det har funnits behov av att jobba med en meningsfull vardag för de äldre, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialkommunalråd i Malmö.
Guldstunder i de äldres vardag riktar sig till särskilda boenden och de har bland annat haft vinklubb, cykelutflykter och stickklubb.

Irmeli Dahlbacka, projektledare, är dramapedagog. Hon jobbar tillsammans med andra pedagoger för att inspirera vårdpersonalen.
– De gör redan ett fantastiskt jobb. Vi finns för att de ska se det lilla i vardagen.
Personalen har fått utbildning i bland annat hur man kan inreda ett särskilt boende, inspirerat av hur ett hem kunde se ut förr.

Nu har Socialstyrelsen producerat en kortfilm om Guldstunder som ska sprida inspiration till äldreomsorg i andra kommuner. Den finns att beställa från Socialstyrelsen.