När ägaren till ett sjukhem i Bettna i Flen tänkte sälja grep församlingen in, köpte och byggde om det gamla ålderdomshemmet och hyrde ut lägenheterna.
– Att församlingen vågade satsa och köpa Kullagården är det bästa som hänt i Bettna, säger församlingens kyrkoherde Margareta Carlsson. När hon kom till församlingen för snart fem år sedan var beslutet redan fattat.
Men ombyggnaden kostade mer än beräknat och aktiebolaget Kullagården, som ägs av församlingen, har gått med förlust varje år. Domkapitlet pekar på att värdet borde skrivas ner en miljon och det drabbar församlingens ekonomi. ”Församlingens fortbestånd är satt i fara. Frågan huruvida en församling i Svenska kyrkan kan hantera en konkurs aktualiseras” skriver domkapitlet.
I Bettna och närområdet bor kanske 1700 människor. Församlingen har fem medeltida kyrkor med kyrkogårdar och sex anställda. En av dem är Anders Gustavsson som är kyrkogårdsvaktmästare. Han är inte orolig för sitt jobb:
– Nej, min lön betalas av kyrkogårdsavgiften och påverkas inte av församlingens ekonomi. Men jag tror att församlingen kommer att klara av ekonomin för Kullagården också.
– Kullagården är det centrum som finns här, med en livsmedelsaffär, samlingssal, restaurang och bed & breakfast. Seniorlägenheterna ger de gamla möjlighet att bo kvar i Bettna när de inte orkar bo kvar i sina hus, förklarar Margareta Carlsson. Just så här ska kyrkan agera, det är verklig diakoni.  
Hon berättar också att församlingens bokslut för 2009 visar plussiffror och att alla nu arbetar för att också Kullagården ska gå ihop ekonomiskt.
– Skulle det visa sig att det ändå är omöjligt, kommer vi förstås att tvingas sälja, församlingen kommer inte att gå i konkurs.
Kullagårdens oavlönade vd har i lokalpressen uppgett att bolaget 2009 redovisar ett nollresultat och i år har budgeterat för 100 000 kr i vinst.
Ann-Katrin Elofson på Kommunals sektion i Flen är inte heller orolig för de anställdas framtid i Bettna församling.
– Det finns en stor uppslutning bakom det församlingen gjort i Bettna, och jag är säker på att det kommer att lösa sig ekonomiskt.

Svenska kyrkan har 13 stift och i varje stift finns ett domkapitel som tillsammans med biskopen har tillsyn över församlingarna.
Om församlingen riskerar att hamna på obestånd kan inte kyrkan utföra sitt arbete, då kan stiftet och domkapitlet ingripa och till exempel slå ihop församlingen med en annan församling.