Blodfläckar på golvet, osynlig smuts på handtag, kranar och sängknoppar – det är där smittan förs vidare. Hur sjukhusen städas har blivit en fråga för Socialstyrelsen.

Det var hösten 2008 som en läkare som låg inlagd på Danderyds sjukhus berättade om hur smutsigt det var på sjukhuset, dammtussarna visades i SVT:s rapport. Socialstyrelsen reagerade, och i höstas genomfördes en granskning av städningen på Rybohovs länssjukhus i Jönköping.
Det var ett pilotprojekt, för att Socialstyrelsen skulle få underlag för det fortsatta arbetet.
– Vi har ju tillsynsansvar för sjukvårdshygienen, säger Göran Mellbring, medicinalråd på Socialstyrelsen. Men det har hittills inte handlat om städningen av lokaler. Det är kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor som har ansvar för att städningen inte är så dålig att det blir hälsovådligt.

Nu är frågan om Socialstyrelsen ska granska mer av städningen.
– Helt klart har vi tillsyn över hur städningen fungerar på operationssalar och i intensivvården, däremot inte hur sjukhusentrén städas, säger Göran Mellbring.
Lite damm ses inte som en hälsofara – om det inte finns patienter med öppna sår. Men fläckar av blod och andra kroppsvätskor, spår från någon som kräkts och har vinterkräksjuka – där förs smittan vidare. Likaså finns många känsliga ställen där bakterier växer, som på kranar, toaknoppar, dörrhandtag och knappen där man tänder lampan. Och dammiga golv kan vara ett tecken på att städningen överhuvudtaget är bristfällig. Multiresistenta bakterier har fått frågan att bli ännu viktigare.
I april blir rapporten från Socialstyrelsen klar.
– Det kanske behövs nya regler som gör det tydligt hur tillsynen ska se ut, säger Göran Mellbring.

Städningen på sjukhuset i Jönköping uppfattades av Socialstyrelsen som god – men landstingets egenkontroll fick kritik. Landstinget i Jönköping har kvar sin städning i egen regi, medan de flesta andra landsting har lagt ut sin städning på städbolag. Och nu aviseras neddragning av städningen på sjukhuset, sex tjänster ska bort.
Det är egenkontrollen, upphandling och uppföljning av sjukhusstädningen som måste bli bättre, förklarar Göran Mellbring.
– Men bara detta att Socialstyrelsen intresserat sig för frågan gör att många landsting har kontaktat oss. Ingen vill bli uppmärksammad för att ha smutsiga sjukhus.