För två år sedan tog anställda över S:t Eriks vårdcentral, Vaxholms vårdcentral och Huvudsta vårdcentral från Stockholms läns landsting.
Avknoppningarna överklagades och nu avvisar kammarrätten överklagandet.
Sjukvårdsdirektören har skrivit på avtalen om avknoppning. Men kammarrätten anser att det saknas ett politiskt beslut.
– Det finns inget beslut att överklaga rent faktiskt, säger Helena Jäderblom, domare i kammarrätten.
Skälet är att inte finns något beslut om att just sjukvårdsdirektören skulle skriva på överlåtelseavtalen.
Kammarrätten skriver ”… det finns således klara brister i landstingets hantering och dokumentation”.
Domstolen anser att avknoppningarna inte kan prövas utifrån kommunallagen.

Avknoppningarna överklagades av Dag Larsson, landstingsråd, (S). Socialdemokraterna i landstinget är kritiska till att kammarrätten inte tar ställning i sakfrågan utan avskriver målet utifrån formaliteter.
– Om man låter bli att protokollföra ett felaktigt beslut blir kommunallagen tandlös. Det betyder att om man vill göra fel så gör man ett fel till, då kan det inte överklagas, säger Magnus Ljungkvist, landstingsrådssekreterare (S).
Sannolikt kommer S att överklaga Kammarrättens beslut till Regeringsrätten.