Kommunal är inte överens med Nobina om uppsägningen. Central förhandling har slutat med oenighet och ärendet kan komma att avgöras i Arbetsdomstolen, AD.
– Nobina anser att Ballout är illojal mot företaget, men erbjöd en uppgörelse. Det var dock inget alternativ för oss, uppsägningen är felaktig, säger ombudsman Susanne Gällhagen.

Inom två veckor måste Kommunal därför ta ställning till om man ska skicka in en stämningsansökan mot Nobina till AD.
– Nobina påstår att det är flera personliga saker som gör att de vill säga upp Ballout. Vad det är kan jag inte gå in på nu, säger Gällhagen.
– De hävdar bland annat att jag blåst i alkometern två minuter för sent, trots att det är förbjudet att använda alkometern som stämpelur, säger Rabih Ballout till KA.

Det förarna ville ha utrett var, vem och vilka har ansvaret
för att trafiken inte fungerar. Det handlade inte bara om
Nobina utan även Umeå kommuns och Länstrafikens roll. Man ansåg att ansvaret var otydligt. Det ansåg förarna drabbade dem och ytterst
resenärerna negativt.
Ett medborgarförslag får inte vara anonymt, men eftersom ingen ville skriva under skrev Rabih Ballout ensam på.

KA har sökt Peter Eriksson trafikchef på Nobina utan resultat. Till SR Västerbotten säger han att företaget står fast vid uppsägningen och Peter Eriksson säger att han personligen är glad om ärendet hamnar i AD.

Bussförarna i Umeå har nu skickat ett anonymt brev till alla kommunpolitiker i Umeå med frågan:
”Hur tänker politiker i Umeå agera på det här? Anser ni att brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger?”

Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun eller i ett landsting att väcka ärenden i fullmäktige. Förslagsrätten tillfaller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.
Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom förslagsrätten ges medborgare vidare möjligheter att påverka den lokala politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda till att engagemanget för kommunal- och landstingspolitiska frågor ökar bland medborgarna.