Idag är det världsvattendagen för att sätta fokus på vattenfrågorna. Dagen har firats sedan 90-talet och det pågår tusentals evenemang över världen. FN bestämmer ett tema.
I år handlar det om vattenkvalitén. Rubriken för seminariet var Rent vatten för global utveckling – en politisk fråga?

Av de stora biståndsgivarna satsar Japan 16 procent av sitt bistånd på vatten. Genomsnittet i Europa är sex procent.
– Fördubbla det svenska biståndet till vatten och sanitet, krävde Per Stenbeck när han ställde en rad politiker till svars för att de inte lyfte frågan.
2,6 miljoner människor saknar tillgång till sanitet.
Hälften av alla sjukhussängar i världen upptas av människor som är sjuka på grund av vatten.

Barn som lider av diarréer och parasiter har svårt att koncentrera sig i skolan. Flickor har högre frånvaro i skolan för att de måste bära vatten och för att de inte har toaletter på skolan där de kan uträtta sina behov. Därför är det viktigt att investera i vatten och sanitet.
Avsikten är att hälften av andelen människor som saknar vatten och sanitet (toaletter) ska få det 2015. 1,3 miljarder har fått sanitet sedan 1990 men 2,6 miljarder saknar det idag.
– Vi har gått bakåt. Med dagens utvecklingstakt är prognosen att vi missar sanitetsmålet med en miljard människor sa Joakin Harlin, UNDP.
Ingen kan göra allt, man alla kan göra något, sa tidigare utrikesministern Jan Eliasson (S), när han gjorde en förinspelad videokommentar från FN i New York och påpekade att det görs så lite för att uppfylla målen, med den takt som sanitetsmålet har kommer det inte att uppnås förrän om 70-80 år.

En deltagare som satt bredvid, Jonas Ornhagen, berättade för mig att på hans företag, hade de anställda bildat en personalförening och gav 50 kronor i månaden till Toaletter utan gränser. Det hade lett till tio nya toaletter i Burkina Faso.
Varje toalett kostar 1000 kronor.

WaterAid bildades i England 1981 för att bistå befolkningarna i några av världens fattigaste länder med rent och vatten och sanitet, men också för att sätta press på världens regeringar. WaterAid finns numera i Sverige och ordförande är Jan Eliasson.
Seminariet anordnades bland annat av Swedish Water House, SIDA, SIWI Stockholm International Water Institute och UNDP, FN:s utvecklingsprogram.

Toaletter utan gränser är en ideell organisation. Den ger ekonomiska bidrag så att människor kan installera toaletter.
Läs mer www.toaletterutangranser.se.