Även om privatiseringarna har minskat har de inte avstannat. Därför vill ISKA att fackförbunden kämpar för bra offentligt vatten.
I Paris har vattenförsörjningen sedan länge skötts av privata företag, Veolia och Suez. Nu har staden tagit tillbaka driften för att det är bättre med en helhetslösning.

I Stockholm gör man tvärtom. Den borgerliga alliansen har styckat upp Stockholm Vatten och sålt ut delar av bolaget. Nu har biogasbolaget sålts till Scandinavian Biogas Fuels International, vars ordförande är före detta statsministern Göran Persson.
Jan-Erik Gustafsson, docent på Tekniska Högskolan ifrågasatte på det seminarium, som anordnades i Stockholm idag, varför det inte finns någon diskussion om detta. Men den frågan fanns det ingen tid att diskutera.