Centrum för LO:s avtalsmatch förflyttas nu från industrin till handeln.
När Unionen i fredags slöt ett nytt löneavtal för industritjänstemännen sprack samordningen med IF Metall. Det ser inte ut att bli något nytt avtal för metallarbetarna innan det nuvarande går ut. Då överges principen att industrin ska gå före i löneförhandlingarna.
Handels har som andra förbund länge fört förhandlingar med sin motpart Svensk Handel.
– Bra diskussioner från morgon till kväll om våra krav, men de kommer aldrig till skott, säger Tommy Tillgren, förhandlingsledare i Handelsanställdas förbund.
Enligt honom beror det på att handelns arbetsgivare är bundna av Svensk Näringsliv. Och det är enligt honom Teknikföretagen som stoppar upp.

Varslet om total strejk rör ett antal affärer och lager Sverige runt. Total cirka 3 000 butiksanställda och 2000 lagerarbetare. De flesta affärerna kan dock fortsätta som vanligt. Strejken ska inte slå mot konsumenterna. Den ska kännas ekonomisk för en rad ledande affärsföretag som går miste om den lönsamma påskhandeln. Bland företag som kan drabbas finns Bauhaus, H&M, ICA, IKEA, KappAhl med flera.
Eftersom även lagerarbetare tas ut i strejk kan varorna sina i affärer som Axfood, Dagab och Saba levererar till.
Direktörer i flera företag som kan drabbas har också framträdande poster i Svensk Handel. Kärnfrågan blir om de av ekonomiska intressen lämnar arbetsgivarfronten i Svenskt Näringsliv.

För Kommunals medlemmar har avtalsstriden på Handels område extra stor betydelse.
Kommunal samordnar sina förhandlingar med Handels och andra LO-förbund.
KA frågar avtalsansvarige Håkan Pettersson varför Kommunal avvaktar samtidigt som Handels tar strid.
– Vi gör bedömningen att det är mer framgångrikt att avvakta till att det sätter sig lite, säger han.
Varför då?
– Vi tror att utfallet blir bättre om vi gör det.
Kan du utveckla det svaret?
– Som läget är nu tror jag inte att det är vi som har störst möjlighet komma fram.

En bakgrund är att många affärskedjor går mycket bra samtidigt som krisen slagit hårdast mot industrin.
Riktar LO därför in sig på Handels område?
– Varje fackförbund väljer hur man ska gå fram, blir Petterssons svar.
Har det här diskuterats i LO-samordningen: vilka som ska gå först?
– Inte utöver vad som är sagts: att industrin ska gå före. Men om några ska gå före bygger det på att de levererar inom rimlig tid, och det har industrin inte gjort.
Då har ni diskuterat det här inom LO?
– Nej, det finns ingen sådan diskussion.
Hur kan Handels ordförande då säga att han har LO:s stöd?
– Vad han har diskuterat vet inte jag.
Har Handels stöd av Kommunal?
– Ja.
Har ni diskuterat det här i Kommunal?
– Nej. Men det är som i förra avtalsrörelsen då vi också avvaktade Handels och Hotell- och restaurang.
Kan man säga att de den gången gick före i jämställdhetsfrågan?
– Ja.
Är det bra att Handels sätter fart på avtalsrörelsen?
– Ja, dom har inte mycket att välja på när de möts av en arbetsgivare som inte får förhandla.
Dom kunde avvakta som ni i Kommunal gör.
– Det tror jag inte de tjänar på.

Innan Handels skriver på ett nytt löneavtal kommer frågan upp i LO
Detaljhandeln är ett av LO:s större kvinnodominerade avtalsområden.
Om det blir ett avtal för Handels blir det därför mycket viktigt för Kommunal.
Kan ett löneavtal för Handels bli märket för Kommunal?
– Vi ska ju inte ha olika märken inom LO, utan ett gemensamt. Vi får gemensamt värdera vad som händer.
Ett nytt löneavtal för Handels skulle bli väldigt viktigt för Kommunal?
– Absolut.