Vid årsskiftet startade 12 040 personer arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen eftersom de använt det maximala antalet sjukdagar.
Inför starten lovade regeringen genom arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) att fler än hälften skulle få högre ersättning med aktivitetsstödet som ges under introduktionen än vad de tidigare haft från Försäkringskassan.

Men den statistik som hittills tagits fram – som dock är preliminär – visar att endast 35 procent har fått höjd ersättning.
2500 personer har ännu inte fått rätt ersättning och får tills vidare den lägsta ersättningen utbetald, vilket gör den gruppen större än vad den senare kommer att bli. De flesta av de 2500 personerna kommer enligt Försäkringskassan att få en högre ersättning än vad de har idag.
– Förmodligen kommer de flesta i den gruppen att få mer, men det är svårt att säga hur det kommer att förändra den statistik vi kan presentera idag, säger Andreas Månsson Vogel, analytiker på Försäkringskassan.

I den grupp som fått minskad ersättning har majoriteten fått en minskning med 1000 kronor per månad eller mer. Enligt Försäkringskassan förklarar de preliminära beloppen en del av de största minskningarna.
När det gäller dem som fortsatt kommer att få lägre ersättning med aktivitetsstödet är det främst av två orsaker. Att de ligger över taket i arbetslöshetsförsäkringen eller att de inte uppfyller villkoren för att få a-kasseersättning beräknad på inkomsten för att de inte varit medlemmar i a-kassan tillräckligt länge.
Den sista gruppen kommer sannolikt att minska med tiden:
– Många uppfyller ännu inte medlemsvillkoret fullt ut, men kommer att göra det efter hand och därefter räknas upp, säger Andreas Månsson Vogel.

Av de 12 040 som startade på arbetslivsintroduktionen i januari kom 11 494 från en förlängd sjukpenning och 548 från en tidsbegränsad sjukersättning.