Listan som görs av ILRF, International Labour Rights Forum, pekar på att den amerikanska klädjätten använder olagliga metoder för att stoppa facket, och hellre stänger fabriker än tillåter fackföreningar. Bomullen kommer bland annat från Uzbekistan, där skolbarn beordras ut för att skörda bomullen.

Det är företaget Blidholm Trading som sköter uppköpen åt SVT. Catherine Blidberg på företaget bekräftar att en del av tröjorna kommer från Fruit of the Loom. Men inga sådana har levererats det senaste året.
– Vi använder oss av stora grossister som vi upplever är seriösa och ställer krav på leverantörerna, säger Catherine Blidberg. Vi har valt att avstå från att själva importera textilier från fjärran östern, just för att det är svårt att kontrollera hur de produceras. I vårt avtal med SVT står sedan ett år att produkter som köps in ska ha producerats enligt lagar och avtal och med sociala och etiska hänsyn.

KA skrev om listan med de fem mest fackföreningsfientliga företagen i december 2008.