SVAR: Enligt de kollektivavtal förbundet tecknar beskrivs jour som tid du är på arbetet och beredskap tid där du står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen. Under jourtid kan du inte lämna arbetsplatsen, utan du ska arbeta när något inträffar. Vid beredskap kan du vara någon annanstans än på arbetet, men måste kunna infinna dig till arbete inom en viss tid.