SVAR: Avtalet löper ut den 31 maj 2010 och ska nu börja omförhandlas. Kommunal har mycket riktigt yrkanden om att frågan du tar upp ska regleras i avtalet och att yrkesgrupperna tydligt ska framgå.