SVAR: Vid verksamhetsövergång kan det skilja i de olika kollek­-tiv­avtalen. De privata företagen går ofta på semesterlagens 25 dagars betald semester och antalet dagar man får spara kan också variera. Frågan om att överföra 25 sparade dagar är en fråga mellan det överlämnande företaget och det mottagande företaget, för om dagarna ska flyttas över måste det överlämnande företaget lämna med pengar motsvarande de sparade dagarna. Jag läser mellan raderna att företagen troligen inte kommit överens om detta i ert fall och då måste kommunen betala ut de pengar/dagar ni sparat.