– Jag gillar sådant som är lite udda, säger Madeleine Göransson som just börjat på Sveriges enda sotarutbildning.

I landet finns 1 500 sotare varav tio är kvinnor. Den nya sotarutbildningen har öppnat dörren för tjejerna. En av dem är Madeleine. Hon är redan målare, men ville ha en utbildning till för att lättare få jobb. Att utbildningen är så pass kort lockade henne.
– Den är bara 20 veckor och sedan kan man jobba med det – i stället för att plugga i fyra år.
Hon började läsa tekniskt bas-år på universitetet men märkte fort att det inte passade henne. Då bestämde hon sig för att bli skorstensfejare.
– Det är skitigt och dant men jag vill jobba med händerna och träffa folk, inte sitta still.

Utbildningen är främst inriktad på sotningsarbete men en skorstensfejare gör annat också, till exempel rensar ?äktar och ventilation på restauranger.

Skorstensfejare

Utbildning: Skorstensfejarutbildning.
Namn: Madeleine Göransson.
Ålder:
20 år.
Bor:
Just nu i Rosersberg.
Skola:
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i Rosersberg.
Antagningskrav: Grundläggande behörighet samt svenska B och matematik A.
Leder till: Yrke och examen.
Längd: En termin.
Studietakt:
Helfart.