Man har mätt förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck hos spädbarn under första levnadsåret.
– Barn till rökare har tydliga problem med reglering av cirkulationen redan från födseln, säger Miriam Katz-Salamon på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar en amerikansk studie att kvinnors rökning under graviditeten också ökar risken för ADHD hos deras barn med 2,4 gånger. Det finns också ett samband mellan höga halter bly i kroppen och ADHD. Hos den tredjedel av barnen i undersökningen, som hade högst blyhalter, ökade andelen som uppfyllde kriterierna för ADHD med 2,3 gånger mot de som hade lägre nivåer av bly i kroppen.