I trettio år har Annika Björk arbetat inom äldreomsorgen. Parallellt med sitt arbete på en dagverksamhet för personer med demens började hon läsa en kurs om demensvård. Sedan dess har hon läst flera av de kurser som Kommunal har varit med och utformat, som riktar sig just till personer som är yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Eftersom kurserna är nätbaserade och ges på distans, har Annika kunnat arbeta heltid och plugga på fritiden.

Att få lite mer
teoretiska kunskaper om vården av gamla har fått Annika att känna en större trygg-het i sin yrkesroll och hon hoppas också kunna förmedla den här tryggheten till vårdtagarna.
– Jag förstår dem bättre nu. Det handlar om att se personen bakom åldrande, sjukdom, symtom eller beteende.
Förutom större självsäkerhet i omvårdnadsrollen har kurserna också gett Annika bättre insikt om miljöns betydelse för personer med demens och det har gett henne chansen att vara med att utforma nya äldreboenden.
– En lugn och tydlig miljö skapar trygghet. Det handlar om hur rummen ligger, hur det ser ut på toaletterna för att de lättare ska kunna gå dit utan hjälp.

Hon berättar om andra  saker man kan göra för att underlätta i tillvaron för den här gruppen.
– De kan ha svårt att urskilja exempelvis vit fisk på en vit tallrik, men genom att använda porslin i andra färger blir det lättare för dem att äta själva.
Att kurserna har gjort Annika rikare på kunskap är en sak, men på det ekonomiska planet har de gjort varken till eller från.
– Det syns inte i mitt lönekuvert och det tycker jag är synd.
Detta till trots brukar hon ändå uppmuntra sina kolleger att plugga, även de som har kommit upp lite i åren.
– Jag vill att de ska ta chansen – det är aldrig för sent.

ID: Annika Björk

Ålder: 51 år.
Yrke: Undersköterska på dagverksamhet för personer med demens.
Bor: Boliden.
Kurser: Bland annat; När äldres hälsa sviker, Stöd till närstående och Palliativ vård och omsorg.
Högskola: Blekinge tekniska högskola och Mittuniversitetet.
Antagningskrav: Grundläggande behörighet men förtur ges till personer som arbetar inom äldreomsorg.
Längd: samtliga på 7,5 poäng (motsvarar 5 veckors heltidsstudier). Studietakt: 25 %.