Detta hände förra veckan, samtidigt som en moderat ledamot i trafikutskottet i radions P1 talade sig varm för avregleringens och konkurrensens välsignelser för kollektivtrafiken. Får bara fler bolag trängas på spåren och ännu fler kriga fritt om busstrafiken kommer passagerarna att bli nöjda.
Några problem som de ovan nämnda kunde han inte tänka sig! Han förteg också nogsamt att dagens tågkris kan ha något att göra med gårdagens inställda satsningar. Finansminister Anders Borg (M) tvingade Banverket att skjuta upp järnvägsprojekt för nära 20 miljarder kronor.
Till detta kommer en märklig uppdelning: Stationer, tågdrift och spår sköts av tre olika bolag, som skyller på varann när det blir kallt – och kallar besparingar och indragna vagnar för ökad produktivitet!

Jag håller helt med Karin Svensson-Smith (MP) som föreslår att de statliga företag som jobbar med tågtrafik åter slås ihop och börjar samarbeta för resenärernas bästa. På samma spår är för övrigt järnvägs-jobbarnas eget fack, SEKO, som tillsammans med Kommunal protesterat mot regeringens planer att avreglera och privatisera kollektivtrafiken.

Häromdagen samlades flera hundra bussförare och kommunalare på Mynttorget i Stockholm i protest mot den nya trafiklagen. Att åka buss, spårvagn och tåg ska inte längre ses som en samhällsnytta, utan driften ska helt betalas via biljettförsäljning! Privata företag ska konkurrera om allt.  
Kollektivtrafik utnyttjas i hög grad av lågavlönade, kvinnor, av unga och gamla. Många är helt beroende av den och kommer ingenstans utan samhällsdriven och sammanhållen trafik. En total avreglering kommer att göra glesbygdens trafik än glesare och biljetterna för flertalet rejält mycket dyrare.

För att inte tala om hur krångligt det blir med en djungel av tävlande trafikbolag istället för samarbeten över länsgränserna. Nysatsningar på järnvägar har under mycket lång tid varit eftersatt i Sverige, trots att vi har fyra storstadsregioner som samhällsekonomiskt skriker efter mera tåg.
Vi behöver en kollektivtrafik för hela Sverige. Den ska inte säljas, utan återgå i vår gemensamma vård.
Det är den värd.