I maj-juni ska Socialstyrelsen komma med nya riktlinjer för demensvården. Fortbildning för undersköterskor och vårdbiträden i demensvården ges högsta prioritet.
Och det lär behövas rätt rejäla utbildningar.
– För att fortbildningen ska ha effekt ska den vara långsiktig. Korta insatser på en halv dag eller en dag ger inte så stor effekt, säger Ulla Höjgård, projektledare på Socialstyrelsen.

Det blir inte några rekommendationer för hur lång utbildningen ska vara eller exakt vad den måste innehålla. Arbetsgivarna får kolla vad de anställda har för behov, och sen se till att de får den utbildning som behövs.
– Har man jobbat länge och har lång erfarenhet kanske man har den kunskap man behöver ändå, säger Ulla Höjgård.
Socialstyrelsens riktlinjer är inte tvingande som en lag. Men det görs uppföljningar av hur arbetsgivaren uppfyller riktlinjerna.
Riktlinjernas innebörd är att arbetsgivarna bör ge fortbildning till redan anställd personal, inte att man måste ha utbildning för att få bli anställd. Men det kan leda till att arbetsgivaren kommer att föredra att anställa personal som redan har demens-utbildning.
Det finns många utbildningar om demens, men Ulla Höjgård anser att de som finns är för sporadiska. Det behövs en större stabilitet.
En bra utbildning som funnits ett tag är Silviasyster, som vi skriver om på sidan 24. Men det är troligen inte realistiskt att alla i demensvården ska gå en så lång utbildning. Den motsvarar ett års heltidsstudier.

Samtidigt med riktlinjerna ska Svenskt Demenscentrum lansera en fortbildning om demens. Den riktar sig främst till alla som jobbar med personer med demenssjukdom.
Utbildningen kan göras online på nätet, på egen hand eller i grupp.
– Vad vi hoppas är att man som chef ute på ett äldreboende ska se detta som en möjlighet till internutbildning som faktiskt är gratis, förutom tiden man ger medarbetarna, säger docent Helle Wijk, som varit med och tagit fram utbildningen.
Hon tycker att det bästa vore om de anställda på en arbets-plats gick igenom utbildningen tillsammans, som en studiecirkel.

Innehållet i utbildningen är basal omvårdnad av personer med demens, baserat på den mest aktuella forskningen. Den innehåller bland annat små filmer med omvårdnadssituationer, följt av frågor, exempelvis ”hur skulle du ha gjort i den här situationen?”.
När man har gått igenom kursen kan man göra ett kunskapstest och få ett intyg.
Om man gör alla kursavsnitten i ett svep skulle det ta ungefär en dag. Men Helle Wijk tycker att man ska sprida ut kursen över längre tid, så att man hinner reflektera.

Helle Wijk tycker att utbildningen är ett steg på vägen, men den täcker långtifrån hela behovet av utbildning för arbete med personer med demens.
– Att ge vård och omsorg till personer med demens är en stimulerande utmaning som kräver både hög kompetens och stort hjärta, säger hon.

Demens ABC

Utbildningen har arbetsnamnet "Demens ABC". Den kommer att finnas tillgänglig på www.demenscentrum.se så fort Socialstyrelsen lanserar sina riktlinjer, i maj eller juni. De ger också ut riktlinjerna i populärvetenskaplig kortform i boken Demensguiden.

Svenskt Demenscentrum
är ett statligt kompetenscentrum för demensområdet. Det bildades för två år sedan på regeringens uppdrag.