1 Varför är det inte bra med privata pengar i äldre­vård­en?
– Det har länge funnits bred politisk enighet om en solidariskt finansierad äldreomsorg. Nu höjs röster för att människor ska kunna köpa sig högre kvalitet med motivet att äldrevården inte klarar de höga anspråk människor numera har. Säger man ja till det, överger man idén om allas rätt till lika vård.  Man ska  också veta att det finns starka ekonomiska intressen i frågan.

2 Spelar det någon roll vilken samhällsklass man tillhör?
– I dag använder människor ur alla samhällsklasser äldrevården, och det verkar inte finnas skillnader i hur nöjd man är. Men om resurserna dras ner får det konsekvenser: De som har hög utbildning och goda inkomster köp­er privat hjälp, de med mindre resurser får lita till familjen, främst kvinnliga anhöriga.

3 Vad tycker människor om äldre­omsorgen?
– Media ger en mörk bild av äldreomsorgen. Men även om resurserna har minskat, och personalens handlingsutrymme att tillgodose de äldres olika behov har minskat, framför allt inom hemtjänsten, är de flesta äldre nöjda med sin hjälp.

4 Om mer betalas ur den egna plånboken, påverkar det kvinnor och män olika?
– Ja, på två sätt: Kvinnor har mindre råd än män att köpa hjälp. Och det blir mer av anhör­ig­vård, som framför allt kvinnorna får sköta.

5 Måste inte Sverige följa trenderna i övriga Europa?
– Allt fler i Europa som tidigare litat till att familjerna ska klara äldrevården börjar nu tänka om. De vill bygga ut äldreomsorgen eftersom medelålders kvinnor behövs på arbetsmarknaden.

6 Är det inte bra om anhöriga tar ett större ansvar för sina gamla släktingar?
– Bara om det är frivilligt från båda håll. 70 procent av omsorg­­en sköts i dag av anhöriga, vänner och släktingar. Men fler äldre än som vill får redan i dag hjälp av anhöriga, oftast döttrar. Vi vet att äldre vill umgås med barn och barnbarn, inte bli vårdade av dem.

7 Vilken sorts äldrevård skulle du vilja ha för egen del?
– Jag skulle inte vilja ha hjälp från mina barn. Jag hoppas och tror att det finns en skattefinansi­erad äldrevård som jag blir nöjd med.

ID: Marta Szebehely

Yrke: Professor vid Stockholms universitet.
Familj:
Man och två vuxna barn.
Bor:
Hyres­lägenhet på söder i Stockholm. 
Aktuell: Har tillsammans med Gabrielle Meagher skrivit en rapport om ökad privat finansiering av den svenska äldreomsorgen, argument för och emot.

Tre måsten

Umgås med familjen.
Gräva i jorden.
Träffa "arbets­vännerna".

Fem snabba svar

ROMAN / FORSKNINGSRAPPORT
AKTUELLT / MELODIFESTIVALEN
GYMPA / LÄNGDSKIDOR
STICKA / MÅLA
BIL / CYKEL