1 Vad krävs för att ta ledigt för studier?
Du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

2 Hur länge?
Längden är inte begränsad. Man har rätt att vara ledig på obestämd tid om man inte vet när studierna är klara.

3 Hur mycket?
Du har rätt till den ledighet studierna kräver.
Behöver du till exempel bara vara ledig halvtid har du rätt att få det.

4 Kan arbetsgivaren säga nej?
Nej, men sök ledighet i god tid. Gäller ledigheten längre studier kan den skjutas upp av arbetsgivaren, som högst i sex månader. Arbetsgivaren är skyldig att informera både dig och facket om skälet.

5 Får jag plugga vad som helst?
Ja, men studierna måste vara planerade. Distansstudier är okej.
 
6 Kan jag jobba på lovet?
Ja, men det gäller att formulera ansökan så att ledigheten bara gäller terminerna.

7 Får jag komma tillbaka till jobbet?
Ja, du har rätt att komma tillbaka till samma jobb eller likvärdigt. Om studierna avbryts  kan du också komma tillbaka, men arbetsgivaren har då rätt att skjuta upp din återgång till arbetet med två till fyra veckor beroende på hur länge du varit ledig.

8 När får man studiemedel?
När man studerar på grundskole- och gymnasienivå på komvux, på folkhögskola, högskola, KY eller andra eftergymnasiala utbildningar.
Man ska studera minst halvtid för att få studiemedel. Studiemedel finns för heltid, 50 procent eller 75 procent.

9 Hur länge kan jag få studiemedel?
Högst tolv terminer för högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.
Om du har synnerliga skäl kan du få för ytterligare veckor. Om det finns särskilda skäl kan du som fyllt 40 år få studiemedel i ytterligare 40 veckor. För gymnasienivå kan man få för högst sex terminer.

10 Finns det åldersgräns?
Man kan få studiemedel tills man fyller 54 år men rätten att låna begränsas efter 45. För gymnasieutbildning finns det en nedre åldersgräns på 20 år.

11 Hur mycket får man?
För en veckas heltidsstudier får man 1 955 kronor. En del av summan är bidrag (671 kronor) och en del är lån (1 284 kronor).

12 Kan jag få mer pengar?
Du kan få extra bidrag om du har barn. Mer lån kan du söka om du är över 25 och har haft inkomst före studierna eller om du har extra kostnader för resor eller dubbelt boende.

13 Är det pensionsgrundande?
Ja, bidragsdelen men inte lånet.

14 Hur mycket blir det att betala tillbaka?
Det beror på hur mycket du lånat samt din ålder och räntan. Men det finns ett minimibelopp som måste betalas varje år. För 2010 är det 6 360 kronor. På www.csn.se kan du räkna ut hur mycket du ska betala.

15 Hur lång tid har jag på mig att betala av lånet?
Återbetalningstiden är som längst 25 år. Om det är mindre än 25 år tills du fyller 60, är det den tiden du har på dig.

16 När måste jag börja betala tillbaka?
Om du har lån efter 1989 börjar du i de flesta fall att betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiestöd.

17 Hur stor inkomst får jag ha när jag får studiemedel?
Om du läser 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår, får du ha inkomster upp till 53 500 kronor utan att studiemedlen minskas.

18 Vad händer om jag inte kan betala tillbaka allt?
Du kan ansöka om att få betala mindre om din inkomst minskar eller om du har starka individuella skäl, exempelvis om du får försörjningsstöd under en längre tid.

Ansökan om studieledigt

När man lämnar sin ansökan om studieledigt bör man ange:
- Vad man ska studera.
- Vem som står för utbildningen.
- Om man vill vara ledig hel- eller deltid.
- När studierna börjar och (om man vet det) när de slutar.