Dålig hälsa kan orsaka arbetslöshet, och arbetslöshet kan leda till dålig hälsa.
På det sättet riskerar de unga att hamna i en ond cirkel, påpekar Ann-Sofie Karlsson på Folk­hälso­institutet för tidningen Välfärd.