Den som bor i Rättvik och är anställd på kommunen eller i församlingen och vill kritisera ska inte först vända sig till medierna, som grundlagen om yttrandefrihet ger oss rätt till. Kritiken ska istället vara skriftlig och sändas till kyrkoherden eller socialförvaltningens chef. De vill ha två veckor på sig att åtgärda det som kritiken gäller, först då om inget har hänt får man vända sig till medierna.

Hur kan ni avtala bort en av den svenska demokratins grundlagar?
– Nej det har vi inte gjort, säger kyrkoherde Sven Trägårdh. Det är bara en överenskommelse med kommunen hur kritik ska hanteras. Det ringer så mycket journalister om det här, det är ett mediedrev!
– Vi har inte satt munkavle på någon anställd, säger Trägårdh.

Liknande svar ger Hans Johnsson (C) ordförande i Rättviks kommuns socialutskott. Han har också undertecknat avtalet.
– Vi har inte gjort något fel.
Ni har blivit anmälda till Justiteombudsmannen (JO)?
– Ja de får gärna granska oss.
Vad säger du om experten Håkan Torngrens kritik?
– Han får väl säga vad han vill.
Så du tycker inte att ert avtal strider mot grundlagen?
– Nej det tycker jag inte.

Dan Holke är jurist på LO-TCO Rättskydd. Han säger så här:
– Anställda på en kommun har definitivt rätt att fritt yttra sig för medier enligt grundlagen. När kyrkan skildes från staten blev det privat, men man avtalade med Kommunal att deras anställda ska ha samma rätt som tidigare.

I yttrandefrihetsgrundlagen står:
Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio tv, ljudupptagningar eller dylikt.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer.