Däremot håller sektionen med arbetsgivarna om att en gemensam las-lista för hela sjukhuset skapar problem.
700 anställda har tidigare varslats på Sundsvalls sjukhus. Psykiatrin har varit undantagen från sparbeting men skötarna varslas ändå på grund av den gemensamma las-listan. Undersköterskor som har längre anställningstid omplaceras till skötarjobb medan skötare med kortare anställningstid får sluta.
Klinikledningen bedömer att man inte klarar av att byta ut mer än tio procent av skötarna mot undersköterskor utan att personal – och patientsäkerheten blir lidande.

Det håller sektionen med om och vill inte ha en gemensam las-lista utan en särskild lista för somatik och en särskild för psykiatrin.
– Det borde arbetsgivaren kallat till förhandling om i ett tidigt skede, säger Tommy Larsson och tillägger att det är en förutsättning för att bedriva en god vård och behålla en god arbetsmiljö.
Då hade inte skötarna behövt sägas upp.
I december varslades 13 skötare inom vuxenpsykiatrin och 22 skötare inom rättspsykiatrin. Elva undersköterskor i sjukvården, som skulle omplaceras, tackade ja till att jobba inom psykiatrin. De går nu på utbildning i ett halvår.

Nu pågår en tvist med Kommunals avdelning  Västernorrland om att arbetsgivaren frångår den gemensamma las-listan. Ombudsman Nils Jisfält kallar arbetsgivarens agerande för sjuksköterskenoja.
– Arbetsgivaren försöker använda sig av utpressning och har inte ens tagit diskussion med oss i frågan, säger han och berättar hur den gemensamma las-listan frångicks redan vid första uppsägningstillfället, fastän de varit överens.
Kristina Mårtensson, verksamhetschef för psykkliniken säger att hon känner sig kluven till att göra om tjänsterna till sjukskötersketjänster.
– Vi tvingas till det på grund av omständigheterna. Om vi kan göra undantag i las kan vi behålla skötarna. Jag anser att de har lång och värdefull erfarenhet.

Sjukhuset vill också säga upp sex skötare/behandlingsassistenter inom öppenvården för att hålla sig inom budgetramarna. Stafettläkarna medför stora kostnader.
– Våra medlemmar får betala för att vi ska kunna ha stafettläkare, säger Tommy Larsson.
Däremot visar det sig att de 22 skötarna på rättspsyk nu får behålla jobben, eftersom endast fem undersköterskor av alla dem som skulle omplaceras, ville jobba på rättspsyk.