Tillsammans med Miljöpartiet drev de borgerliga igenom undantag för företag med högst tio anställda. De får undanta två medarbetare från principen ”sist-in-först-ut” vid nerdragningar.
Det här undantaget i Lagen om anställningsskydd har varit ett rött skynke för många inom fackföreningsrörelsen. Det har varit grunden för misstänksamhet gentemot Miljöpartiet.

Därför har det också varit en fråga som varit het när diskussioner om det rödgröna regeringsalternativet har förts.
I Ekots intervju sa Mona Sahlin:
– Jag ser inget akut behov av att ta bort det. Det finns andra frågeställningar som jag sätter före.
Hon nämnde områden som bemanningsföretagen och rätt till heltid.

KA frågade Kommunals ordförande Ylva Thörn om hennes förväntningar på en eventuell rödgrön regering.
Om den skulle behålla det här undantaget i las vad skulle du tycka om det?
– Det kan jag inte uttala mig om idag, det passar jag på, svarar hon.
Thörn säger att Kommunal är kritisk mot många förändringar av las som gjorts under senaste åren. Det har öppnat upp för fler visstidsanställningar.
Arbetsgivarna kan mer godtyckligt välja vilka man vill ha kvar.
Hon vill stärka las så att rätt till heltid kommer in om ”vi inte klarar av det i avtalsrörelsen”.
– Ett annat viktigt krav som finns med i avtalsrörelsen rör bemanningsföretagen. Att man kan runda las.