Är tiden en hynda?

– Nej, snarare en soldat
begravningsförrättare
mentalsjuk,
en konstnär som målar solnedgångar täckta med jord,
en skolbespisning vars ugn grånat till aska

Tiden bärs hit av en gammal blind gumma
i ett smutsigt knyte på en lerig stig

I knytet ryms all undergång och längtan bort.