– Att prata och skriva engelska är bra för inlärningen, säger forskaren Pia Sundqvist.
Kunskaperna i fritidsengelska har inga kopplingar till faktorer som föräldrarnas utbildning eller om man bor på landet eller i staden.