Efter att ha utrett fallet med det förfalskade expertutlåtandet har Birgitta Målsäter anmält juristen till personalansvarsnämnden. Den kommer att sammanträda nästa månad.
– Nämnden kommer antingen att avskriva ärendet, ge en varning, besluta om löneavdrag eller om avsked, berättar Birgitta Målsäter.
Hon har aldrig varit med om något liknande tidigare. Och hon tror att det är en engångsföreteelse.
– Försäkringskassan har inget eget intresse av att hindra att folk får ersättning. Vi har att tolka de lagar som riksdagen stiftar och följa den praxis som domstolarna sätter. Någon kultur i Försäkringskassan att till varje pris vinna mål om rätt till ersättning finns inte hos oss, säger Birgitta Målsäter.
Hon ser inget behov av att ändra rutinerna för att förhindra att liknande fusk inträffar i framtiden.
– Våra anställda har den utbildning och kompetens som krävs för att vi ska sköta verksamheten på ett rättsäkerhet sätt, säger Birgitta Målsäter.

Den fuskande juristen har arbetat som processförare vid Försäkringskassan i två år. Det finns inget beslut om att utreda tidigare ärenden juristen varit inblandad i, för att vara förvissad om att fusk inte har förekommit i dessa fall.
– Jag har talat med processförarens enhetschef, Gunnar Mobacke. Enligt honom finns inga tecken på att fel förekommit i tidigare ärenden. Jag vill avvakta personalansvarsnämndens beslut innan jag avgör om det behövs en utredning om även tidigare ärenden, säger Birgitta Målsäter.