– Vår svenska modell bygger på att det finns starka parter på arbetsmarknaden som sluter rikstäckande kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en modell som varit framgångsrik, men som vi nu ser hotas, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, i ett pressmeddelande.
Hon menar att om regeringens Lex Laval, som KA har skrivit om, går igenom så kommer löner och arbetsvillkor att pressas nedåt för alla anställda i Sverige.

På Sergels torg i Stockholm håller LO en manifestation på onsdag den 17 mars klockan 14.
Samma dag har Kommunal sin årliga medlemsvärvardag då alla anställda i förbundet åker ut till arbetsplatser.
– Det är ett bra tillfälle att möta medlemmarna och visa att vi finns, säger Kommunals pressekreterare Märit Rönnols som själv ska besöka omsorgsarbetsplatser i Stockholm.

Ett kollektivavtal kan täcka allt från en enskild arbetsplats till en hel bransch. Kollektivavtalen anger "golvet" för vad som ska gälla och ger därmed också utrymme för individuella avtal mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren.

Kollektivavtalet handlar om lön men också om semester, försäkringar, pension, sjuklön, ledighet och uppsägning.

En arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal kan betala löner under avtalets lägstalön, låta bli att försäkra sin personal mot olyckor, strunta i ob- och övertidsersättning, pensionspremier och annat. En del andra länder har lagar som skyddar de anställda, i Sverige har arbetsgivare och fackföreningar istället valt en modell med kollektivavtal.