Kommunalaren Anita Hagström fick besvär med värk i nacken. Hon fick det klassat som arbetsskada i länsrätten. Detta beslut överklagades av Försäkringskassan till Kammarrätten.

Anitas juridiska ombud vid LO–TCO Rättsskydd upptäckte av en slump att processföraren, som den jurist vid Försäkringskassan kallas som driver överklaganden, försökte föra Kammarrätten bakom ljuset. Processföraren hade till domstolen sänt ett expertutlåtande från några av Sveriges främsta experter när det gäller besvär i rygg, axlar och nacke.

Detta utlåtande hade processföraren kompletterat med egna kommentarer inne i texten för att bevisa att Anita Hagström inte hade en arbetsskada och därför inte var berättigad till sjukpenning.
Anitas juridiska ombud, som inte vill träda fram med namn av hänsyn till kommande tvister med Försäkringskassan, kände igen expertutlåtandet från ett annat ärende, men inte de kommentarer som processföraren hittat på.

När detta blev känt hos processförarens chef, Gunnar Mobacke, så drogs Försäkringskassans överklagande tillbaka. Samtidigt inleddes en intern utredning om processförarens agerande. Vad som har hänt med denna känsliga utredning vill inte de ansvariga avslöja i nuläget.
– Jag vet inte hur mycket sekretess det finns i detta ärende. Du får tala med försäkringsdirektör Birgitta Målsäter, hänvisar enhetschef Gunnar Mobacke.
Birgitta Målsäter vägrar att uttala sig i ärendet.
– Nu har jag inget att säga. Vi får höras på måndag, förklarar hon.

Gunnar Mobacke vill ändå bestämt ta avstånd från alla misstankar om att det som hänt beror på krav från Försäkringskassan att processförare till varje pris måste förhindra att medborgarna får rätt till ersättning för sina arbetsskador.
– Tvärtom inskärper jag varje vecka på enheten att vi inte befinner oss i en kamp mot det svenska folket, säger han.
Han ser ingen anledning till att förändra rutinerna för enhetens arbete för att i framtiden förhindra liknande fusk.
– Detta kan bara förhindras med att allt som passerar in och ut från enheten måste gå via mig. Så kan vi inte ha det, slår han fast.

Den fuskande processföraren har arbetat vid enheten i två år. Gunnar Mobacke vill inte svara på om Försäkringskassan nu ska utreda alla ärenden som processföraren har varit inblandad i.
– Det får du fråga Birgitta Målsäter om, hänvisar han på nytt.

Claes Jansson, chef för LO–TCO:s enhet för försäkringsfrågor, tycker att det är mycket allvarligt att en jurist vid Försäkringskassan medvetet försöker föra Kammarrätten bakom ljuset. Och det är enligt honom inte första gången.
– I ett annat fall upptäckte vi att Försäkringskassan hade plockat bort några expertutlåtanden från den akt som skickades in till Kammarätten. Frågan är hur vanligt detta är. Kan vi lita på Försäkringskassan eller måste vi nu kontrollera dem så att de inte systematiskt går över gränsen för att få rätt, undrar han.

Claes Jansson berättar att Rättskyddet nyligen JO–anmälde Försäkringskassan för att den kontrollerat en nära anhörig i syfte att misstänkliggöra en person som försökte få ersättning för sina besvär.
– Tyvärr kritiserade inte JO Försäkringskassans agerande, bara att den vid sittande bord i domstolen presenterade resultatet av sin kontroll av den anhörige. JO menade att Försäkringskassan bord ha berättat om kontrollen innan förhandlingen i domstolen.

Enligt Claes Jansson måste juristerna vid Rättskyddet följa Advokatsamfundets etiska regler.
– Men vilka regler ska juristerna vid Försäkringskassan följa? Det har vi aldrig fått svar på.
Gunnar Mobacke vill inte heller till Kommunalarbetaren svara på denna fråga.
– Det skulle kräva en hel uppsats för att svara på den frågan. Men vi måste följa de riktlinjer som gäller för alla statstjänstemän.

Anita Hagström fick, tack vare sitt ombud vid Rättskyddet, sin arbetsskada godkänd och rätt till omställningssjukpenning eftersom hon har ett annat arbete när hon inte klarar av städarbetet. Nu scannar hon in journaler åt landstinget.
– Jag behöver verkligen min sjukpenning. Lönen jag får är inte så fet. Skriv att jag är så tacksam hjälpen från Rättsskyddet. Och att jag kräver en ursäkt från Försäkringskassan. Man ska ju kunna lita på dem men det gör jag inte längre. Hos mig har de ingen trovärdighet kvar, säger hon.