Men det där med Katarina Taikons Katitzi serie engagerar henne och det är numera det enda vi diskuterar vid matbordet.
Jag hade aldrig hört talas om böckerna men tack vare min dotter har jag lärt mig mycket om hur zigenare behandlades i Sverige. Vad jag förstår handlar det om Sverige under andra världskriget.

I onsdags presenterade länspolismästaren Carin Götblad sin utredning ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp”.
Carin Götblad tycker att ungdomar som är på väg in i kriminella gäng måste kartläggas och få individuell hjälp. Hon föreslår också att samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen måste stärkas för att hjälpa de 5000 ungdomar som har varit dömda för fem brott eller mer.

Många av de barnen som hamnar i kriminalitet bor i områden som Tensta. De går ofta i en skola där de inte får ut någonting av utbildningen. De börjar skolka och går ut utan godkända betyg. Oftast är föräldrarna fattiga och har inte någon högre utbildning.
Utan utbildning är det nästintill omöjligt att få jobb.
Lärarna ser ju i tidigt skede vilka barn som är på väg in i kriminalitet. Därför måste samhällets insatser sättas in tidigt, helst redan på förskolan.

Apropå debatten om Lars Vilks rekommenderar jag en annan utmärkt artikel av Peter Kadhammar i Aftonbladet idag.

Nu ringer min bror från Holland.