Projektet, som går under namnet Fyrklövern, har precis startat. Det riktar sig till kvinnor som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa, som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sin sjukdom och som får sin ersättning från socialtjänsten eller Försäkringskassan.  
– Att vi enbart vänder oss till kvinnor beror på att kvinnor har sämre hälsa och att de har svårare att komma tillbaka till arbetslivet efter en sjukskrivning. Fyrklövern är ett jämställdhetsprojekt såväl som ett hälsoprojekt, säger projektledaren Karin Alstersjö.

220 personer ska medverka i projektet, som är baserat i Göteborg. Alla deltagare får så kallad trädgårdsterapi och hälften får dessutom hjälp av en coach med individuellt anpassat stöd.
– Trädgårdsterapi handlar om att utnyttja naturens läkande krafter och coachningen är ett individuellt anpassat stöd där coachen följer med ut på arbetsplatsen. Syftet är att utforma arbetsplats och arbetstider utifrån de förutsättningar personen har idag – och som kan vara helt andra än innan hon blev sjuk. Jag hoppas och tror på att sätta ihop de här två metoderna, säger Karin Alstersjö.

Projektet har nu pågått i ett par veckor men rekryteringen av deltagare pågår fortfarande.
– Responsen har varit väldigt positiv men det har bara gått ett par veckor, så jag ska inte säga för mycket.
I juni nästa år ska projektet utvärderas och man ska då undersöka vilken grupp det har gått bäst för. Det här gör man genom att titta på hur stor andel av deltagarna som har fått anställning och egen försörjning. Resultaten kommer sedan att jämföras med en lika stor kontrollgrupp som har fått det stöd som Försäkringskassan och socialtjänsten i vanliga fall kan erbjuda.

Fyrklövern

220 deltagare får trädgårdsterapi och hälften av dem får dessutom hjälp av en coach. Syftet är att kunna jämföra resultaten grupperna emellan.
En kontrollgrupp på 220 personer ingår också i studien.
Projektet kostar 8 miljoner kronor och är finansieras av regeringen.