– Man får inte blockera utrymningsvägar. Gör man det äventyrar man människors liv vid händelse av brand, säger Ulf Mörkås på räddningstjänstförbundet i Norra Älvsborg.
Trots att räddningstjänsten i över ett års tid har påtalat problemet med patientsängar som står i korridorerna, har det inte blivit någon förändring från arbetsgivarens sida.
– De har sagt att de ska åtgärda problemen. Vi har haft möten såväl på tjänstemannanivå som politikernivå men vi upplever inte någon förbättring, snarare tvärtom, säger Ulf Mörkås.

Räddningstjänsten är inte de enda som är missnöjda med situationen på sjukhuset. Enligt Ann Josefsson, sektionsordförande på Kommunal, har bristen på vårdplatser lett till ett ytterst ansträngt läge – såväl för patienter som blir liggande i korridorerna – som för personal.
– Det har varit trångt och stressigt på avdelningarna, de har inte varit bemannade för överbeläggningarna. Kommunal har haft diskussioner om det stora patientflödet med arbetsgivaren och personal på berörda avdelningar. Vi har också kopplat in Arbetsmiljöverket.

Räddningstjänstförbundet i Norra Älvsborg har agerat genom att ta beslutet att ta till ett vite mot överbeläggningarna. 200 000 kronor per överträdelse ska de då betala.
Ett beslut som torde vara det enda i sitt slag och som Västra Götalandsregionen har överklagat till länsrätten.
– Vad vi känner till är vi det enda räddningstjänstförbund som har agerat mot sjukvården, säger Ulf Mörkås.