Halvtidssjukskrivna med sjukdomar som uppträder i skov får ofta problem med Försäkringskassans regler. Om man periodvis klarar av att arbeta mer än halvtid anser Försäkringskassan ofta att det betyder att man alltid klarar av det.
Detta drabbade undersköterskan Lisbeth Nilsson i Lund.
– Det är skönt att jag har fått de pengar jag hade rätt till, även om det tog lång tid. Den här domen kan ju innebära att det blir lättare för andra att få den ersättning de borde ha rätt till, säger Lisbeth Nilsson.

Efter att Lisbeth Nilssons reumatism förvärrats under 2007 tvingades hon gå ner i arbetstid. Hon blev halvtidssjukskriven av sin läkare.
Lisbeth och hennes arbetsgivare kom överens om ett schema där helgtjänstgöringen vissa helger innebar arbetspass på sju timmar. Hon klarade detta eftersom arbetstempot och arbetsbelastningen var lägre under helgerna.
Men det gillades inte av Försäkringskassan som avslog Lisbeths sjukpenning. De ansåg att hon då borde klara av att arbeta sju timmar alla arbetsdagar.

Kammarrätten i Göteborg har nu kommit med en dom som ger Lisbeth Nilsson rätt.
Kammarrätten konstaterar att det kan finnas situationer där det är lämpligt att bevilja halv sjukpenning även om den försäkrade har arbetat mer än halvtid vissa dagar – så länge arbetstiden inte överstiger halvtid under sjukdomstiden och så länge arbetstiden är medicinskt motiverad.
Kommer den här domen att få betydelse för andra?
– Den kan få betydelse i liknande fall. Jag är däremot tveksam till att den får det i alla fall med oregelbunden schemaläggning. Det krävs nog till exempel att det är lugnare arbetstempo vissa dagar för att man ska kunna överskrida fyra timmar per dag, säger Mattias af Malmborg, Lisbeths juridiska ombud från LO-TCO Rättsskydd.
LO-TCO Rättsskydd bistår LO-medlemmar med rättshjälp.

Försäkringskassan har till och med 28 mars på sig att överklaga domen till Regeringsrätten.