Kommunal anordnade på den internationella kvinnodagen ett seminarium i Stockholm om äldrevården, hur den ser ut nu och i framtiden. Tre fackligt aktiva kvinnor hade inbjudits från Filippinerna, Ryssland och Nederländerna.
I Sverige kämpar Kommunal för heltid som den viktigaste jämställdhetsfrågan. För att kvinnorna ska kunna leva på sitt arbete inom äldreomsorgen. Men Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn var ensam om att plädera för heltid.

På exempelvis Filippinerna rör det sig om helt andra problem. Kvinnorna tjänar så dåligt att de flyr till andra länder för att jobba. Kvinnorna arbetar som sjuksköterskor, vårdbiträden och städerskor framför allt i Taiwan och i Kanada. Där tjänar de pengar som de skickar hem.
Omsorg för alla utom för våra egna, tyckte Annie Geron, generalsekreterare i den fackliga federationen PSLINK. Hennes fackförening kämpar för en bättre utbyggd omsorg i det egna landet och att kvinnors arbete uppvärderas, så att de kan leva på sin lön även på Filippinerna.

Olga Klimova
Olga Klimova, internationell sekreterare för fackförbundet ALSWU i Ryssland.

En dyster bild gav Olga Klimova, internationell sekreterare i fackförbundet ALSWU i Ryssland.  Förr under kommunismens tid fanns ett socialt fungerande system, visserligen inte perfekt men sådant som hälsovård och utbildning var fritt. Folk kunde hanka sig fram.
Hon var stark kritisk till att marknadens villkor tagit över i Ryssland. De har, enligt henne, ökat klyftorna i samhället och fattigdomen. En platt skatt, enhetlig för alla, har införts. Den är endast 13 procent och med så låg skatt går det inte att upprätthålla en rimlig social standard för äldre, sa Olga Klimova.  Äldre kvinnor kan inte leva på sin pension utan tvingas jobba extra och tigga sig fram.

Även Anneke Stevens från fackförbundet Abvakabo i Nederländerna berättade om det utbredda deltidsarbetet inom äldreomsorgen i Nederländerna och hur rotat det är att det är mannen som står för familjens försörjning.
Värna om det ni uppnått, värna om en stark offentlig sektor! Det rådet fick Kommunal av alla de tre kvinnorna, som tyckte att Sverige kommit längre i kampen för kvinnornas rättigheter och social omsorg.