Nyamko Sabuni
Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP).

Nyamko Sabuni (FP) berättade om sin strategi som jämställdhetsminister när Sveriges Kommuner och Landsting på 8 mars bjudit in för att diskutera läget för jämställdhetsarbetet.
– Kampen mot mäns våld mot kvinnor var det första jag ville ta tag i som minister. Idag finns det inget land i världen som skonas från mäns våld mot kvinnor.
Nyamko Sabuni menade att mäns våld mot kvinnor både handlar om mänskliga rättigheter och är en demokratifråga, och berättade om flertalet av de åtgärder och satsningar som regeringen gjort i frågan.

I en efterföljande debatt med företrädare för den rödgröna oppositionen uppmanade Moderata Hillevi Engström de företrädare för kommuner och landsting som fanns på plats att snabba på med heltidstjänster för kvinnor:
– Kvinnors deltidsarbete är det största jämställdhetsproblem vi har i Sverige. Kvinnors möjlighet till heltidstjänstgöring är en avgörande jämställdhetsfråga där Sveriges Kommuner och Landsting måste göra mycket mer. Det är en moderat utgångspunkt att man ska kunna leva på sin lön.

Socialdemokraternas Veronica Palm och Vänsterpartiets Josefin Brink tog upp synen på rätt till barnomsorg under obekväm arbetstid som en klar vattendelare mellan de politiska blocken. Inför höstens val har de rödgröna utropat nattis som ett vallöfte.
– Idag har inte kommunerna en absolut skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, och då har många dragit in den möjligheten. En annan stor och tydlig skillnad i politiken är att sedan regeringen tog över har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat med 700 kronor i månaden, sa Josefin Brink.
Hon menade också att jämställdhetspolitik handlade om att låta den genomsyra alla politikområden, allt från statsbudgeten till fördelningen av tider i idrottshallarna.