Undersökningen gjordes av Upsala Nya Tidning som en del av en serie där skolorna granskas. De tre skolor som hade egna anställda städare fick bättre omdömen om städningen av eleverna.
Gesa Magnusson, ombudsman på Fastighetsanställdas förbund, förklarar i tidningen att det är städtiden det hänger på. En skola kan betala för tolv timmars städning men städaren får kanske bara betalt för åtta. Städfirman pressar personalkostnaderna för att inte gå back på uppdraget. Hon är kritisk mot att kommunen inte gör någon bedömning av om städtiderna är rimliga när de upphandlar.

I tidningen intervjuas också en av städentreprenörerna. Han tror inte att seriösa företag kommer att vara aktiva inom offentliga sektorn om det fortsätter så här. Städbolagens taxor för städning hos privatpersoner ligger på 350 – 400 kr i timmen. Uppsala kommun har accepterat 215 kr i timmen som en minimigräns för städkostnaderna.

Carola Andersson på Kommunals sektion i Uppsala är facklig företrädare och själv kommunanställd städare.
– Ja, de här problemen med upphandlingen finns, säger hon. Men vi har ännu ganska få medlemmar i de privata städbolagen, de är ofta med i Fastighetsanställdas förbund. Jag har förhandlat med en medlem som fick sänkt sysselsättningsgrad när städbolaget tappade städobjekt.
Carola Andersson ser ett växande intresse för att återgå till kommunal städning:
– Rektorer kontaktar det kommunala Städservice och jag hör talas om att fler och fler väljer bort externa företag. I mitten på 1990-talet kritiserades också den kommunala städningen, man gjorde för dåliga kontrakt, la sig för lågt. Men nu sköts Städservice på ett helt annat sätt.