Nämnden förkortas AMPA och det är första gången en arbetsmiljönämnd inom personlig assistans bildas. Trots den stundande avtalsrörelsen är båda parter helt överens om att ett samarbete på detta område är helt nödvändigt.

Meningen är att samarbetet i Ampa ska:
* Följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna
* Ta initiativ till forsknings- och utvecklingsprojekt
* Producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
* Bedriva opinionsbildning
* Informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet.

– Några av de speciella förhållandena inom personlig assistans handlar om användande av hjälpmedel eller inte, samt om när personkemin inte stämmer. Men oftast hittar man en gemensam lösning, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal till Kommunal.se

Kommer AMPA att kunna lösa konkreta fall där problem uppstått mellan assistent och brukare?

– Visst vi kommer att dyka på konkreta fall, men vi är nog tvungna att föra en mer principiell diskussion mellan parterna, vi kanske inte kan gå in direkt och styra, säger Lars Trapp, på arbetsgivarsidan KFO. Vi har inga motstridiga intressen i frågan, men det kan ändå skilja sig mellan oss och Kommunal.