Det var i slutet av oktober som Kommunals huvudskyddsombud Christina Berg kontaktade Arbetsmiljöverket och bad om en inspektion. Kommunen hade låtit såga av benen på både stolar och bord, i pedagogiskt syfte, för barnens skull.
I december gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och gav Kommunal rätt. De låga möblerna tvingade personalen att sitta i obekväma, böjda och vridna arbetsställningar som kan innebära risk för skador i nacke, axlar och rygg. Kommunen fick ett föreläggande: det måste finnas minst ett bord med stolar anpassat för vuxna på varje avdelning.

Nu överklagar kommunen beslutet som de tycker är otydligt. Om chefen på förskolan bestämmer att barnen ska äta vid de låga borden och en anställd hävdar att det är det höga borden och stolarna som gäller – vems tolkning är det som ska gälla? Den frågan ställer kommunen i sin överklagan.
Kommunals huvudskyddsombud menar att frågan kan lösas med lite god vilja, man måste kunna förena personalens rätt att slippa arbetsskador med olika pedagogiska idéer.
– Jag har aldrig förr fått så många samtal och respons utifrån kring någon fråga, säger Christina Berg. Det här är ett stort problem, många far illa av de låga barnmöblerna runt om i landet.

Förskolorna i Haninge köper nu in bord och stolar i vuxenhöjd – men hur de kommer att användas är ännu oklart.
– Jag har fått veta att man i ett fall har köpt in ett bord 60 x 60 cm. Runt det kommer barn och vuxna inte att få plats, konstaterar Christina Berg.
Frågan vandrar nu vidare i de rättsliga instanserna. Kommunen har överklagat beslutet och centralt på Arbetsmiljöverket skrivs nu ett yttrande som ska skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare Länsrätten. Förvaltningsrätten kommer sen att avgöra frågan, men också det domslutet kan överklagas.