Rut-avdraget kallas det numera, då människor får skattelättnader för tjänster som städning, gräsklippning och annat.
Under den senaste tiden har det pågått en debatt i media om rut-avdraget och den rödgröna oppositionen tänker avskaffa det.

I en artikel i KA i september år 2007 kallade Ylva Thörn skatteavdraget för hushållsnära tjänster en skandal. Hon tyckte att avdraget är djupt klassorättvist och ensidigt gynnar en grupp i samhället, de redan välbeställda. Och det står hon fast vid.
Kommunal ansåg redan för flera år sedan att skattepengarna bör gå till de äldre i stället.
Förbundet hade ett projekt i Örebro, det så kallade 80 + projektet. Äldre fick köpa fyra timmars hemservice för 75 kronor per timme. Något som Kommunal varit en varm förespråkare till.

Ylva Thörn betonar att det inte på något sätt har att göra med hennes syn på arbetsgivarna som tillhandahåller tjänsterna eller att hon skulle ha något emot Kommunals medlemmar som utför dem.
Men hon ifrågasätter starkt att man ska subventionera en tjänst som en stor del av befolkningen inte har råd att anlita.
Hon tycker att det är skev diskusson och snedvridet att andra, såsom Kommunals medlemmar, ska betala för att några få ska få tillgång de här tjänsterna.

– Det är en väldigt konstig politik att dels sänka skatten och dels subventionera en grupp som redan har det bra, säger hon och vänder sig emot att näringslivsminister Maud Olofsson vill öppna upp för att subventionera ännu fler tjänster som att gå ut med hunden.
– Det här är ytterligare ett sätt för männen att slippa ta ansvar för hemmet. De som har kan köpa sig fri lejd medan de andra får.
Hon tänker framför allt på en ensamstående mamma som jäktar att hinna med sina barn, som behöver åka tidigt med kollektivtrafiken på morgonen och inte har råd med någon hushållsnära tjänst utan snarare får bli den som utför ett sådant jobb.

Även Wanja Lundby Wedin vill avskaffa skatterabatten för hushållsnära tjänster som de ser ut idag.
Däremot kan hon tänka sig att äldre för en billig penning ska kunna få hjälp med sysslorna i hemmet. Det skulle kunna skjuta upp behovet av kommunal äldreomsorg.
Hon är också inne på att ge någon form av stöd till barnfamiljerna, till exempel återinföra barnsamariterna. De gick förr hem till barnfamiljer och vårdade sjuka barn. Detta skulle i så fall ske inom den kommunala barnomsorgen.

Andra fackförbund, såsom Byggnads och Målarförbundet är positiva till det så kallade rutavdraget. Men Ylva Thörn anser att de var så intresserade av att få behålla rot-avdraget så de accepterar även rut-avdraget.