I år är det 100 år sedan den internationella kvinnodagen instiftades för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Många i Sverige reflekterar inte över den här dagen och tycker att vi kommit långt på jämställdhetsområdet.

Men så är tyvärr inte fallet! Trots att jämställdhet sägs vara en av EU:s grundläggande principer så är det fortfarande år 2010 långt kvar till jämställdhet inom EU. De framsteg som redan gjorts hotas av det stora antalet högerregeringar i Europa och i Europaparlamentet ser jag ständigt hur konservativa ledamöter kämpar mot varje steg för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Nyligen antog en knapp majoritet i Europaparlamentet en rapport om jämställdhet som betonar att det på en rad områden bl.a. lönediskriminering, sexuella och reproduktiva rättigheter samt mäns våld mot kvinnor återstår mycket arbete och en bra bit kvar till ett faktiskt jämställt samhälle.

På EU-nivå finns det nu ett direktiv om mammaledighet men hittills har det inte utarbetats någon lagstiftning om pappaledighet. Om jämställdheten ska kunna genomföras i praktiken måste män och kvinnor dela på ansvaret för hem och familj, bl.a. genom att män tar ut mer föräldraledighet. Föräldraskap, för både män och kvinnor måste ses som en grundläggande rättighet i hela EU!

Den finansiella krisen och budgetnedskärningar i dess spår riskerar att drabba kvinnor extra hårt, då de i EU utgör två tredjedelar av de anställda inom skola, vård och omsorg. Dessutom löper kvinnor också generellt sett större risk att drabbas av fattigdom och låga pensioner. Kvinnor som tillhör minoriteter, drabbas ofta av flerfaldig diskriminering på grund av både etnisk tillhörighet och kön.
 
Principen om lika lön för lika arbete tillämpas inte inom EU. Den genomsnittliga löneklyftan mellan kvinnor och män i EU har legat kvar på en hög nivå (mellan 14 och 17,4 procent) sedan år 2000. Det är uppenbart att åtgärder gjorda hittills på området inte räcker till.

Kvinnors makt över sin sexualitet och reproduktion är en grundläggande jämställdhetsfråga. Enkel tillgång till preventivmedel, abort, och kostnadsfri abortrådgivning låter år 2010 självklart men verkligheten är inte sådan i alla EU:s medlemsstater.

Vi socialdemokrater driver krav på att skapa ett övergripande EU-direktiv om hur man ska förebygga och bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Som ansvarig för Europaparlamentets arbete med trafficking har jag även jobbat hårt med att få en helhetssyn i lagstiftningen om människohandel. En central del av kampen mot människohandel ligger i att bekämpa prostitution.
Det finns ett klart och tydligt samband mellan människohandel och prostitution, där 79 procent av all människohandel sker för sexuell exploatering och 85 procent av sexslavhandelns offer är kvinnor. Om efterfrågan på sexuella tjänster bekämpas minskar också människohandeln, något vi sett efter införandet av den svenska sexköplagen.

Som svensk socialdemokrat kommer jag att fortsätta arbeta för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Kampen för jämställdhet går vidare och får aldrig stanna upp!

Anna Hedh,
socialdemokrat i Europaparlamentet