Hur ska framtidens äldreomsorg se ut? Och vem ska betala för den? Frågorna lyftes på Internationella kvinnodagen då Kommunal ordnade ett seminarium om utmaningar och tendenser inom de framtida omsorgstjänsterna.

Majoriteten som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor och i förlängningen är kampen för rätten till heltidsanställning ett led i kampen för jämställdhet – och en viktig fråga för Kommunal i avtalsrörelsen.
– Kvinnor som deltidsarbetar har svårare att ta del av kompetensutvecklingen på arbetsplatserna. Vi vill driva på frågan om rätten att arbeta heltid, säger Ylva Thörn.
Många jobbar också under otrygga anställningsformer, så som timanställningar eller ofrivilliga halv- eller deltidsanstjänster. För dem medför det här ökade krav på flexibilitet – att alltid vara tillgängliga, nåbara och redo att hoppa in och arbeta när det behövs.

Även kvinnors situation utanför Sveriges gränser uppmärksammades.
– I Sverige sitter vi ganska tryggt men det finns andra som har det betydligt tuffare.
Kvinnor, och män, världen över måste kunna engagera sig fackligt utan att de riskerar sin säkerhet eller sina liv, säger Ylva Thörn.
Ylva Thörn beskriver Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen som outstanding och hon uppmanar dem att sträcka på sina ryggar.
– Vi måste se att vi gör ett bra jobb och vi måste också få betalt för det arbete vi faktiskt utför.